Ovládanie fotoaparátu pomocou smartfónu so systémom Android (QR Code)

Tento výrobok môžete ovládať pomocou svojho smartfónu po pripojení smartfónu k fotoaparátu pomocou QR Code.
Uistite sa, že je [Ctrl w/ Smartphone] nastavené na [On] voľbou MENU(Network) → [Ctrl w/ Smartphone].

 1. MENU(Network) → [Ctrl w/ Smartphone][Connection].
  QR Code (A) a SSID (B) sa zobrazia na monitore tohto výrobku.

 2. Spustite Imaging Edge Mobile vo svojom smartfóne a zvoľte [Scan QR Code of the Camera].
 3. Zvoľte [OK] na obrazovke smartfónu.
  • Keď sa zobrazí hlásenie, znova zvoľte [OK].
 4. Načítajte QR Code zobrazený na monitore tohto výrobku pomocou smartfónu.
  Po načítaní QR Code sa hlásenie [Connect with the camera?] zobrazí na obrazovke smartfónu.
 5. Zvoľte [OK] na obrazovke smartfónu.
  Smartfón je pripojený k tomuto výrobku.
  • Teraz môžete diaľkovo snímať zábery pri súčasnej kontrole kompozície záberov na displeji smartfónu.

Rada

 • Po načítaní QR Code sa SSID (DIRECT-xxxx) a heslo tohto výrobku zaregistrujú v smartfóne. Neskôr to umožní ľahké pripojenie smartfónu k tomuto výrobku prostredníctvom Wi-Fi voľbou SSID.(Vopred nastavte [Ctrl w/ Smartphone] na [On].)

Poznámka

 • Môže dôjsť k rušeniu rádiových vĺn, keďže komunikácia prostredníctvom Bluetooth a Wi-Fi (2,4 GHz) používa rovnaké frekvenčné pásmo. Ak je vaše pripojenie Wi-Fi nestabilné, môže sa vylepšiť vypnutím funkcie Bluetooth smartfónu. Ak to urobíte, funkcia prepojenia údajov o polohe nebude dostupná.
 • Ak sa smartfón nedá pripojiť k tomuto výrobku pomocou funkcie [One-touch(NFC)] alebo QR Code, použite SSID a heslo.