Exposure step

Môžete upraviť prírastok nastavenia hodnôt rýchlosti uzávierky, clony a korekcie expozície.

  1. MENU(Camera Settings1) → [Exposure step] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

0.3EV / 0.5EV