Používanie prepínača AF/MF/AEL

Môžete prepnúť funkciu tlačidla AF/MF/AEL na AF/MF alebo AEL zmenou polohy prepínača AF/MF/AEL.

Keď posuniete prepínač AF/MF/AEL (A) do polohy AF/MF a stlačíte tlačidlo (B), režim zaostrovania sa dočasne prepne medzi automatickým a manuálnym (ovládanie automatického a manuálneho zaostrovania AF/MF). Keď posuniete prepínač AF/MF/AEL do polohy AEL a stlačíte dané tlačidlo, expozícia sa uzamkne (uzamknutie automatickej expozície AE).