Funkcia zoomu dostupné s týmto výrobkom

Funkcia zoomu tohto výrobku poskytuje zoom s vyššou mierou zväčšenia kombináciou rôznych funkcií zoomu. Ikona zobrazená na displeji sa mení podľa zvolenej funkcie zoomu.

Keď je pripojený objektív s motorovým nastavením zoomu:

Keď je pripojený iný objektív ako s motorovým nastavením zoomu:

 1. Rozsah optického zoomu
  Priblíženie záberov v rozsahu zoomu objektívu.
  Keď je pripojený objektív s motorovým nastavením zoomu, zobrazí sa pruhový indikátor rozsahu optického zoomu.
  Keď je pripojený iný objektív ako s motorovým nastavením zoomu, posuvný ovládač zoomu sa pevne nastaví v ľavej koncovej polohe pruhového indikátora zoomu, zatiaľ čo poloha priblíženia bude v rozsahu optického zoomu (zobrazí sa ako ×1.0).

 2. Rozsah inteligentného zoomu ()
  Priblíženie záberov bez spôsobenia zhoršenia pôvodnej kvality čiastočným orezaním záberu (len vtedy, keď je [JPEG Image Size] nastavené na [M] alebo [S]).

 3. Rozsah zoomu Clear Image ()
  Priblíženie záberov pomocou ich spracovania s menším zhoršením kvality. Keď nastavíte [Zoom Setting] na [On:ClearImage Zoom] alebo [On:Digital Zoom], môžete použiť túto funkciu priblíženia.

 4. Rozsah digitálneho zoomu ()
  Zväčšiť zábery je možné pomocou spracovania obrazu. Keď nastavíte [Zoom Setting] na [On:Digital Zoom], môžete použiť túto funkciu priblíženia.

Poznámka

 • Východiskové nastavenie pre [Zoom Setting] je [Optical zoom only].
 • Východiskové nastavenie pre [JPEG Image Size] je [L]. Ak chcete použiť funkciu inteligentného zoomu, zmeňte [JPEG Image Size] na [M] alebo [S].
 • Funkcie Smart Zoom, Clear Image Zoom a Digital Zoom nie sú dostupné pri snímaní v nasledujúcich situáciách:
  • [File Format] je nastavené na [RAW] alebo [RAW & JPEG].
  • [Record Setting] je nastavené na [120p]/[100p].
  • Počas spomaleného/zrýchleného snímania s [Frame Rate] nastavenou na [120fps]/[100fps]
 • Funkcia inteligentného zoomu sa nedá použiť pri videozáznamoch.
 • Keď je pripojený objektív s motorovým nastavením zoomu, nie je možné použiť [Zoom] v rámci MENU. Ak zväčšíte záber za rozsah optického zoomu, výrobok sa automaticky prepne do inej funkcie [Zoom] ako optický zoom.
 • Keď používate inú funkciu zoomu, ako je optický zoom, nastavenie [Focus Area] sa deaktivuje a rámček zaostrovania sa zobrazí bodkovanou čiarou. Automatické zaostrovanie bude pracovať s prioritou na stredovú oblasť a jej okolie.
 • Keď použijete funkciu Smart Zoom, Clear Image Zoom alebo Digital Zoom, [Metering Mode] sa uzamkne na [Multi].
 • Pri použití funkcie Smart Zoom, Clear Image Zoom alebo Digital Zoom nie sú dostupné nasledujúce funkcie:
  • Face/Eye Priority in AF
  • Face Priority in Multi Metering
  • Funkcia sledovania
 • Ak chcete použiť inú funkciu zoomu ako optický zoom pre videozáznamy, priraďte [Zoom] požadovanému tlačidlu pomocou [Custom Key].