Určenie záberov na tlač (Specify Printing)

Vopred môžete určiť na pamäťovej karte, ktoré statické zábery chcete neskôr vytlačiť. Na určených záberoch sa zobrazí ikona (objednávka tlače). DPOF označuje „Digital Print Order Format“.
Nastavenie DPOF sa po vytlačení záberu uchová. Odporúčame, aby ste po tlači zrušili toto nastavenie.

  1. MENU(Playback) → [Specify Printing] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Multiple Img.:

Voľba záberov na objednávku tlače.

(1) Zvoľte záber a stlačte stred ovládacieho kolieska. V označovacom okienku sa zobrazí značka . Ak chcete zrušiť voľbu, znova stlačte stred a odstráňte značku .

(2) Zopakovaním kroku (1) vytlačte ostatné zábery. Ak chcete zvoliť všetky zábery z určitého dátumu alebo v určitom priečinku, zvoľte označovacie okienko príslušného dátumu alebo priečinka.

(3) MENU[OK].

Cancel All:
Odstránia sa všetky značky objednávky tlače DPOF.
Print Setting:
Nastavenie možnosti tlače dátumu na záberoch zaregistrovaných pomocou značiek objednávky tlače DPOF.
  • Poloha alebo veľkosť dátumu (vnútri alebo mimo záberu) sa môže líšiť v závislosti od tlačiarne.

Poznámka

  • Značku DPOF nie je možné pridať k nasledujúcim súborom:
    • Zábery vo formáte RAW
  • Počet kópií sa nedá určiť.
  • Niektoré tlačiarne nepodporujú funkciu tlače dátumu.