Send to Smartphone Func.: Sending Target (vysokokomprimované videozáznamy s nízkym rozlíšením)

Pri prenose videa vo formáte XAVC S do smartfónu pomocou funkcie [Send to Smartphone] môžete nastaviť to, či sa bude prenášať vysokokomprimovaný videozáznam s nízkym rozlíšením a nízkou prenosovou rýchlosťou alebo pôvodný videozáznam s vysokou prenosovou rýchlosťou.

  1. MENU → (Network) → [Send to Smartphone Func.][Sending Target] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Proxy Only:
Prenesú sa len vysokokomprimované videozáznamy s nízkym rozlíšením.
Original Only:
Prenesú sa len pôvodné videozáznamy.
Proxy & Original:
Prenesú sa vysokokomprimované videozáznamy s nízkym rozlíšením aj pôvodné videozáznamy.

Poznámka

  • Pokiaľ prenášate veľa záberov alebo dlhé videozáznamy, odporúčame, aby ste napájanie fotoaparátu privádzali z elektrickej zásuvky pomocou AC adaptéra (je súčasťou dodávky).