Imaging Edge

Imaging Edge je softvérový balík, ktorý obsahuje funkcie, ako sú diaľkové snímanie z počítača a úprava či vývoj záberov vo formáte RAW nasnímaných týmto fotoaparátom.

Viewer:
Môžete zobrazovať a vyhľadávať zábery.

Edit:
Môžete upravovať zábery pomocou rôznych korekcií, ako sú tónová krivka a ostrosť, a vyvíjať zábery zaznamenané vo formáte RAW.

Remote:
Umožňuje upravovať nastavenia fotoaparátu alebo snímať zábery prostredníctvom počítača pripojeného k fotoaparátu pomocou USB kábla.
Ak chcete ovládať fotoaparát pomocou počítača, zvoľte MENU → (Setup) → [USB Connection][PC Remote]a potom pripojte fotoaparát k počítaču pomocou USB kábla.

Podrobnosti o spôsobe používania Imaging Edge nájdete na podpornej stránke.
https://www.sony.net/disoft/help/


Inštalácia Imaging Edge do počítača

Stiahnite a nainštalujte softvér z nasledujúcej adresy webovej stránky:
https://www.sony.net/disoft/d/