Func. of Touch Operation: Touch Tracking

Môžete použiť dotykové úkony na voľbu objektu, ktorý chcete sledovať v režime snímania statických záberov a v režime snímania videozáznamov.
Vopred zvoľte MENU → (Setup) → [Touch Operation] [On].

 1. MENU (Camera Settings2) → [Func. of Touch Operation][Touch Tracking].
 2. Dotknite sa objektu, ktorý chcete sledovať, na monitore.

  Spustí sa sledovanie.

 3. Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice.
  • Snímajte zábery stlačením tlačidla spúšte úplne nadol.

Rada

 • Ak chcete zrušiť sledovanie, dotknite sa alebo stlačte stred ovládacieho kolieska.

Poznámka

 • [Touch Tracking] je nedostupná v nasledujúcich situáciách:
  • Keď [Scene Selection] je [Hand-held Twilight] alebo [Anti Motion Blur].
  • Pri snímaní videozáznamov s [Record Setting] nastaveným na [120p]/[100p].
  • Keď je [Focus Mode] nastavený na [Manual Focus].
  • Keď sa použijú funkcie Smart Zoom, Clear Image Zoom a Digital Zoom
  • Keď sa použije montážny adaptér LA-EA2 alebo LA-EA4
  • Keď sa [Subject Detection] v rámci [Face/Eye AF Set.] nastaví na [Animal]