Vytváranie diskov Blu-ray z videozáznamov s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením

Môžete vytvárať disky Blu-ray, ktoré je možné prehrávať prostredníctvom zariadení na prehrávanie diskov Blu-ray (ako sú prehrávače diskov Blu-ray alebo PlayStation 4 značky Sony atď.).

A. Spôsob vytvorenia pomocou počítača

Pomocou počítača so systémom Windows môžete kopírovať videozáznamy prenesené do počítača a vytvárať disky Blu-ray pomocou PlayMemories Home.
Váš počítač musí byť schopný vytvárať disky Blu-ray.
Pri prvom vytváraní disku Blu-ray pripojte svoj fotoaparát k počítaču pomocou USB kábla. Potrebný softvér sa automaticky pridá do počítača. (Vyžaduje sa pripojenie k internetu.)

Podrobnosti o spôsobe vytvorenia disku pomocou softvéru PlayMemories Home nájdete v Príručke softvéru PlayMemories Home.

B. Spôsob vytvorenia pomocou iného zariadenia ako počítač

Disky Blu-ray je možné vytvárať aj pomocou Blu-ray videorekordéra atď.
Podrobnosti nájdete v návode na používanie príslušného zariadenia.

Poznámka

  • Pri vytváraní diskov Blu-ray pomocou PlayMemories Home z videozáznamov nasnímaných vo formáte XAVC S sa kvalita obrazu skonvertuje na 1920 × 1080 (60i/50i). Nie je možné vytvárať disky s pôvodnou kvalitou obrazu.
    Ak chcete uložiť videozáznamy s pôvodnou kvalitou obrazu, skopírujte ich do počítača alebo na externé médium.