Focus Area Limit

Obmedzením typov dostupných nastavení zaostrovacích oblastí vopred budete môcť rýchlejšie voliť nastavenia pre [Focus Area].

  1. MENU (Camera Settings1) → [Focus Area Limit] → Označte zaostrovacie oblasti, ktoré chcete používať, a potom zvoľte [OK].
    Typy zaostrovacích oblastí označené pomocou budú dostupné ako nastavenia.

Rada

  • Keď priradíte [Switch Focus Area] požadovanému tlačidlu voľbou MENU (Camera Settings2) → [Custom Key] alebo [Custom Key], zaostrovacia oblasť sa bude meniť po každom stlačení priradeného tlačidla. Obmedzením typov voliteľných zaostrovacích oblastí pomocou [Focus Area Limit] vopred budete môcť rýchlejšie voliť nastavenie zaostrovacej oblasti, ktoré chcete.

    Ak priradíte [Switch Focus Area] používateľskému tlačidlu, odporúča sa, aby ste obmedzili typy zaostrovacích oblastí pomocou [Focus Area Limit].

Poznámka

  • Typy zaostrovacích oblastí, ktoré nie sú označené, sa nedajú zvoliť pomocou MENU ani ponuky Fn (funkcia). Ak chcete nejakú zvoliť, označte ju pomocou [Focus Area Limit].
  • Ak zrušíte označenie zaostrovacej oblasti zaregistrovanej pomocou [Switch V/H AF Area] alebo [AF Area Registration], zaregistrované nastavenia sa zmenia.