Exposure Set. Guide

Môžete nastaviť možnosť zobrazenia sprievodcu pri zmene expozície.

  1. MENU(Camera Settings2) → [Exposure Set. Guide] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Sprievodca sa nezobrazí.
On:
Zobrazí sa sprievodca.