Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné nasnímať

Výdrž akumulátora Počet záberov
Snímanie (statické zábery) Režim displeja Približne 810
Režim hľadáčika Približne 720
Skutočné snímanie (videozáznamy) Režim displeja Približne 150 min.
Režim hľadáčika Približne 140 min.
Nepretržité snímanie (videozáznamy) Režim displeja Približne 250 min.
Režim hľadáčika Približne 250 min.
 • Vyššie uvedené odhadované hodnoty pre výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné nasnímať, platia pri plne nabitom akumulátore. Výdrž akumulátora a počet záberov môžu klesnúť v závislosti od podmienok používania.
 • Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné zaznamenať, sú odhadované hodnoty vyplývajúce zo snímania s východiskovými nastaveniami za nasledujúcich podmienok:
  • Použitie akumulátora pri teplote okolia 25 °C.
  • Používanie pamäťovej karty Sony SDXC (U3) (predáva sa osobitne)
  • Používanie objektívu E 18-135mm F3.5-5.6 OSS
 • Hodnoty pre „Snímanie (statické zábery)“ vyplývajú zo štandardu CIPA, pričom platia pre snímanie za nasledujúcich podmienok:
  (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  • Jeden záber sa nasníma každých 30 sekúnd.
  • Napájanie sa zapína a vypína pri každom desiatom zábere.
 • Počet minút snímania videozáznamu vyplýva zo štandardu CIPA, pričom platí pre snímanie za nasledujúcich podmienok:
  • Kvalita obrazu je nastavená na XAVC S HD 60p 50M /50p 50M.
  • Skutočné snímanie (videozáznamy): Výdrž akumulátora vyplývajúca z opakovaného snímania, používania zoomu, pohotovostného režimu snímania, zapínania/vypínania, atď.
  • Nepretržité snímanie (videozáznamy): Nevykonajú sa žiadne iné úkony okrem spustenia a ukončenia snímania.