Flash Comp.

Nastaví sa intenzita záblesku v rozsahu od –3,0 EV do +3,0 EV. Korekciou blesku sa zmení len intenzita záblesku. Korekciou expozície sa zmení intenzita záblesku spolu so zmenou rýchlosti uzávierky a clony.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Flash Comp.] → požadované nastavenie.
    • Voľbou vyšších hodnôt (poloha +) sa intenzita záblesku zvýši a voľbou nižších hodnôt (poloha -) sa intenzita záblesku zníži.

Poznámka

  • [Flash Comp.] nefunguje, ak je režim snímania nastavený na nasledujúce režimy:
    • [Intelligent Auto]
    • [Scene Selection]
  • Vyšší účinok blesku (poloha +) nemusí byť viditeľný kvôli obmedzenému dostupnému množstvu svetla blesku v prípade, že sa snímaný objekt nachádza mimo maximálneho dosahu blesku. Ak je snímaný objekt veľmi blízko, nižší účinok blesku (poloha -) nemusí byť viditeľný.
  • Ak pripojíte filter ND k objektívu, alebo pripojíte difúzor či farebný filter k blesku, vhodná expozícia sa nemusí dosiahnuť a výsledné zábery môžu byť tmavé. V takomto prípade upravte [Flash Comp.] na požadovanú hodnotu.