Pripojenie k počítaču

  1. Vložte dostatočne nabitý akumulátor do fotoaparátu.
  2. Zapnite fotoaparát a počítač.
  3. Skontrolujte, či [USB Connection] v rámci (Setup) je nastavené na [Mass Storage].
  4. Pripojte fotoaparát a počítač pomocou mikro USB kábla (je súčasťou dodávky) (A).

    • Pri prvom pripojení fotoaparátu k počítaču sa môže proces rozpoznávania fotoaparátu spustiť v počítači automaticky. Počkajte, kým sa tento proces nedokončí.
    • Ak pripojíte výrobok k počítaču pomocou mikro USB kábla, keď je [USB Power Supply] nastavené na [On], napájanie sa bude privádzať z počítača. (Východiskové nastavenie: [On])

Poznámka

  • Nezapínajte/nevypínajte ani nereštartujte počítač a ani ho neaktivujte z kľudového režimu, keď je medzi počítačom a fotoaparátom zriadené USB pripojenie. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche. Pred zapnutím/vypnutím alebo reštartovaním počítača, alebo jeho aktiváciou z kľudového režimu odpojte fotoaparát od počítača.