Marker Settings (videozáznam)

Nastavenie zobrazenia ukazovateľov počas snímania videozáznamov.

  1. MENU(Camera Settings2) → [Marker Settings] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Center:
Nastavenie možnosti zobrazenia stredového ukazovateľa v strede prostredia snímania.
[Off]/[On]
Aspect:
Nastavenie zobrazenia ukazovateľa zobrazovacieho pomeru.
[Off]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]
Safety Zone:
Nastavenie zobrazenia bezpečnej zóny. To sa stane štandardným rozsahom, ktorý je možné prijímať pomocou bežného TV prijímača v domácnosti.
[Off]/[80%]/[90%]
Guideframe:
Nastavenie možnosti zobrazenia vodiacej mriežky. Môžete skontrolovať, či je snímaný objekt vo vodorovnej alebo kolmej polohe voči zemi.
[Off]/[On]

Rada

  • Niekoľko ukazovateľov sa dá zobraziť súčasne.
  • Objekt umiestnite na krížový bod [Guideframe], aby sa získala vyvážená kompozícia záberu.