Proxy Recording

Nastavenie možnosti súčasného zaznamenávania vysokokomprimovaných videozáznamov s nízkym rozlíšením a nízkou prenosovou rýchlosťou pri zaznamenávaní videozáznamov vo formáte XAVC S. Keďže vysokokomprimované videozáznamy s nízkym rozlíšením majú malú veľkosť súborov, sú vhodné na prenos do smartfónov alebo odosielanie na webové stránky.

 1. MENU → (Camera Settings2) → [Proxy Recording] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On :
Súčasne sa budú zaznamenávať vysokokomprimované videozáznamy s nízkym rozlíšením.
Off :
Vysokokomprimované videozáznamy s nízkym rozlíšením sa nebudú zaznamenávať.

Rada

 • Vysokokomprimované videozáznamy s nízkym rozlíšením sa zaznamenajú vo formáte XAVC S HD (1280 × 720) s prenosovou rýchlosťou 9 Mb/s. Snímková frekvencia vysokokomprimovaného videozáznamu s nízkym rozlíšením je rovnaká ako u pôvodného videozáznamu.
 • Vysokokomprimované videozáznamy s nízkym rozlíšením sa nezobrazujú na obrazovke prehrávania (obrazovke prehliadania jednotlivých záberov alebo obrazovke s miniatúrnymi zábermi). sa zobrazí cez videozáznamy, pre ktoré sa súčasne zaznamenal vysokokomprimovaný videozáznam s nízkym rozlíšením.

Poznámka

 • Vysokokomprimované videozáznamy s nízkym rozlíšením sa nedajú prehrávať prostredníctvom tohto fotoaparátu.
 • Zaznamenávanie vysokokomprimovaných videozáznamov s nízkym rozlíšením nie je dostupné v nasledujúcich situáciách.
  • Keď je [File Format] nastavené na [AVCHD]
  • Keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S HD] a [Record Setting] sa nastaví na [120p]/[100p]
 • Pri mazaní/nastavení ochrany videozáznamov, ktoré obsahujú vysokokomprimované videozáznamy s nízkym rozlíšením, sa vymažú/nastaví ochrana pôvodných aj vysokokomprimovaných videozáznamov s nízkym rozlíšením. Nie je možné vymazať/nastaviť ochranu len pôvodných alebo vysokokomprimovaných videozáznamov s nízkym rozlíšením.
 • Videozáznamy sa prostredníctvom tohto fotoaparátu nedajú upravovať.