AF drive speed (videozáznam)

Keď používate automatické zaostrovanie v režime videozáznamu, môžete prepnúť rýchlosť zaostrovania.

  1. MENU (Camera Settings2) → [AF drive speed] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Fast:
Rýchlosť činnosti automatického zaostrovania sa nastaví na vysokú. Tento režim je vhodný na snímanie aktívnych scén, ako je šport.
Normal:
Rýchlosť činnosti automatického zaostrovania sa nastaví na normálnu.
Slow:
Rýchlosť činnosti automatického zaostrovania sa nastaví na nízku. Pomocou tohto režimu sa nastavenie zaostrenia plynulo mení, keď sa mení zaostrovaný objekt.