Initial Focus Mag. (statický záber)

Nastaví sa počiatočná miera zväčšenia pri použití [Focus Magnifier]. Zvoľte nastavenie, ktoré vám pomôže vytvoriť kompozíciu záberu.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Initial Focus Mag.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

x1.0:
Záber sa zobrazí s rovnakým zväčšením, ako je prostredie snímania.
x5.9:
Zobrazí sa 5,9-násobne zväčšený záber.