HDMI Settings: 24p/60p Output (videozáznam) (Len pre modely kompatibilné s 1080 60i)

Môžete nastaviť 1080/24p alebo 1080/60p ako výstupný formát HDMI, keď je [Record Setting] nastavené na [24p 50M ], [24p 60M ] alebo [24p 100M ].

  1. MENU (Setup) → [HDMI Settings][HDMI Resolution][1080p] alebo [2160p/1080p].
  2. MENU(Setup) → [HDMI Settings][24p/60p Output] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

60p:
Videozáznamy sa vysielajú ako 60p.
24p:
Videozáznamy sa vysielajú ako 24p.

Poznámka

  • Kroky 1 a 2 je možné nastaviť v ľubovoľnom poradí.