Nastavenie jazyka, dátumu a času

Prostredie nastavenia jazyka, dátumu a času sa zobrazí automaticky, keď sa tento výrobok zapne po prvýkrát, uvedie do východiskových nastavení, alebo keď dôjde k vybitiu vnútornej nabíjateľnej záložnej batérie.

 1. Zapnite fotoaparát.
  Zobrazí sa prostredie na nastavenie jazyka a potom prostredie na nastavenie dátumu a času.
 2. Zvoľte svoj jazyk a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.
 3. Skontrolujte, či je [Enter] zvolené na displeji a potom stlačte stred.
 4. Zvoľte svoju požadovanú zemepisnú polohu a potom stlačte stred.
 5. Zvoľte položku nastavenia pomocou hornej/spodnej strany ovládacieho kolieska alebo otočením ovládacieho kolieska a potom stlačte stred.
 6. Nastavte [Daylight Savings], [Date/Time] a [Date Format] pomocou hornej/spodnej/ľavej/pravej strany a potom stlačte stred.
  • Polnoc je označená ako 12:00 AM a poludnie ako 12:00 PM, keď nastavujete [Date/Time].
  • Hodnoty zmeňte pomocou hornej/spodnej časti, keď nastavujete [Date/Time].
 7. Zopakovaním krokov 5 a 6 nastavte ostatné položky, potom zvoľte [Enter] a stlačte stred.

Informácie o uchovaní dátumu a času

Tento fotoaparát má vnútornú nabíjateľnú batériu na uchovanie dátumu a času a ostatných nastavení, bez ohľadu na to, či je napájanie zapnuté alebo vypnuté, alebo či je akumulátor nabitý alebo vybitý.

Ak chcete nabiť vnútornú nabíjateľnú záložnú batériu, vložte nabitý akumulátor do fotoaparátu a nechajte výrobok na 24 hodín alebo dlhšie vo vypnutom stave.

Ak sa hodiny resetujú po každom nabití akumulátora, je možné, že je vnútorná nabíjateľná záložná batéria opotrebovaná. Obráťte sa na svoje servisné stredisko.

Rada

 • Ak chcete znova nastaviť dátum a čas alebo zemepisnú polohu po dokončení nastavenia dátumu a času, zvoľte MENU → (Setup) → [Date/Time Setup] alebo [Area Setting].

Poznámka

 • Ak sa prostredie nastavenia dátumu a času zruší pred dokončením postupu, toto prostredie nastavenia dátumu a času sa zobrazí po každom zapnutí fotoaparátu.
 • Tento fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Môžete vložiť dátum na zábery a potom zábery uložiť a vytlačiť pomocou softvéru PlayMemories Home (len pre systém Windows).