Zachytenie štandardnej bielej farby na nastavenie vyváženia bielej farby (vlastné vyváženie bielej farby)

V scéne, v ktorej sa okolité osvetlenie skladá z viacerých typov zdrojov svetla, sa odporúča použiť používateľské vyváženie bielej farby, aby sa presne reprodukovala biela farba.Zaregistrovať môžete 3 nastavenia.

 1. MENU (Camera Settings1) → [White Balance] → Zvoľte niektorú z možností [Custom 1][Custom 3] a potom stlačte pravú stranu ovládacieho kolieska.
 2. Zvoľte a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.
 3. Výrobok podržte tak, aby biela oblasť úplne zakrývala rámček zachytenia vyváženia bielej farby a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.
  Po tom, ako sa ozve zvuková signalizácia uzávierky, zobrazia sa kalibrované hodnoty (farebná teplota a farebný filter).
  • Po zachytení štandardnej bielej farby môžete zobraziť obrazovku jemného nastavenia stlačením pravej strany ovládacieho kolieska. Podľa potreby môžete jemne nastaviť farebné tóny.
 4. Stlačte stred ovládacieho kolieska.
  Zaregistrujú sa kalibrované hodnoty.Monitor sa vráti do zobrazenia informácií o snímaní, pričom sa v pamäti uchová zaregistrované používateľské nastavenie vyváženia bielej farby.
  • Zaregistrované nastavenie vlastného vyváženia bielej farby zostane uložené v pamäti až do prepísania iným nastavením.

Poznámka

 • Hlásenie [Capturing of the custom WB failed.] znamená, že sa daná hodnota nachádza v nečakanom rozsahu, napríklad vtedy, keď sú farby objektu príliš živé. Môžete zaregistrovať nastavenie v tomto bode, ale odporúča sa, aby ste vyváženie bielej farby nastavili znova. Keď sa nastaví chybná hodnota, farba indikátora sa v zobrazení informácií o snímaní zmení na oranžovú. Tento indikátor sa zobrazí bielou farbou, keď sa nastavená hodnota nachádza v očakávanom rozsahu.
 • Ak pri zachytávaní základnej bielej farby použijete blesk, vlastné vyváženie bielej farby sa zaregistruje aj s osvetlením z blesku. Nezabudnite použiť blesk vždy, keď snímate s vyvolanými nastaveniami, ktoré sa zaregistrovali s bleskom.