AF w/ shutter (statický záber)

Voľba toho, či sa po stlačení tlačidla spúšte do polovice spustí automatické zaostrovanie. Voľbou [Off] nastavte zaostrenie a expozíciu osobitne.

  1. MENU(Camera Settings1) → [AF w/ shutter] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Automatické zaostrovanie sa spustí po stlačení tlačidla spúšte do polovice.
Off:
Automatické zaostrovanie sa nespustí, aj keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice.


Užitočný spôsob na jemné nastavenie zaostrenia

Keď je pripojený objektív A-mount, aktivácia funkcie automatického zaostrovania pomocou iného tlačidla ako tlačidla spúšte umožňuje presnejšie zaostrenie v kombinácii s manuálnym zaostrovaním.

  1. Nastavte [AF w/ shutter] na [Off].
  2. MENU (Camera Settings2) → [Custom Key] alebo [Custom Key] → priraďte funkcie [AF On] a [Focus Magnifier] požadovaným tlačidlám.
  3. Nastavte [Eye-Start AF] na [Off], aby nedošlo k automatickému zaostrovaniu, keď sa pozriete cez hľadáčik.
  4. Stlačte tlačidlo, ktorému je priradená funkcia [AF On].
  5. Stlačte tlačidlo, ktorému je priradená funkcia [Focus Magnifier] a potom otočením zaostrovacieho krúžku vykonajte jemné nastavenie zaostrenia.
  6. Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol nasnímajte záber.