AF Illuminator (statický záber)

Prisvetlenie dodáva doplnkové svetlo na uľahčenie zaostrenia na objekt v slabo osvetlenom prostredí. V čase medzi stlačením tlačidla spúšte do polovice a uzamknutím zaostrenia sa rozsvieti prisvetlenie automatického zaostrovania, aby umožnilo fotoaparátu ľahšie zaostriť.

 1. MENU(Camera Settings1) → [AF Illuminator] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Prisvetlenie automatického zaostrovania sa rozsvieti automaticky v slabo osvetlených prostrediach.
Off:
Prisvetlenie sa nepoužije.

Poznámka

 • [AF Illuminator] sa nedá použiť v nasledujúcich situáciách:
  • Keď je režim snímania [Movie] alebo [S&Q Motion].
  • Keď sa [Focus Mode] nastaví na [Continuous AF] alebo [Automatic AF] a snímaný objekt sa pohybuje (keď sa rozsvieti indikátor zaostrenia alebo )
  • Keď je aktivovaná funkcia [Focus Magnifier].
  • Keď sa [Scene Selection] nastaví do nasledujúcich režimov:
   • [Landscape]
   • [Sports Action]
   • [Night Scene]
  • Keď je pripojený montážny adaptér
 • Ak sú sánky pre rôzne rozhrania vybavené bleskom s funkciou pomocného svetla automatického zaostrovania, keď sa zapne blesk, zapne sa aj pomocné svetlo automatického zaostrovania.
 • Prisvetlenie vysiela veľmi jasné svetlo. Hoci nehrozí žiadne zdravotné riziko, nepozerajte priamo do prisvetlenia z malej vzdialenosti.