Memory (Camera Settings1/Camera Settings2)

Umožňuje zaregistrovať maximálne 2 často používaných režimov alebo nastavení výrobku vo výrobku a maximálne 4 (M1 až M4) na pamäťovú kartu. Vyvolať nastavenia je možné pomocou samotného otočného prepínača režimov.

  1. Prepnite výrobok na nastavenie, ktoré chcete zaregistrovať.
  2. MENU(Camera Settings1) → [ / Memory] → požadované číslo.
  3. Stlačením stredu ovládacieho kolieska vykonajte potvrdenie.

Položky, ktoré je možné zaregistrovať

  • Môžete zaregistrovať rôzne funkcie pre snímanie. Položky, ktoré je možné aktuálne zaregistrovať, sa zobrazujú v ponuke fotoaparátu.
  • Clona (clonové číslo)
  • Rýchlosť uzávierky

Zmena zaregistrovaných nastavení

Zmeňte nastavenie na požadované a znova zaregistrujte dané nastavenie na rovnaké číslo režimu.

Poznámka

  • M1 až M4 je možné zvoliť len vtedy, keď je do tohto výrobku vložená pamäťová karta.
  • Posun programu expozície sa nedá zaregistrovať.