Cleaning Mode

Ak sa prach alebo malé úlomky dostanú dovnútra fotoaparátu a prilepia sa na povrch obrazového snímača (časť, ktorá prevádza svetlo na elektrický signál), môžu sa javiť ako tmavé body na zábere, a to v závislosti od prostredia snímania. Ak k tomu dôjde, obrazový snímač vyčistite podľa nižšie uvedených krokov.

 1. Skontrolujte, či je akumulátor dostatočne nabitý.
 2. MENU (Setup) → [Cleaning Mode][Enter].
  Obrazový snímač mierne zavibruje, a tým sa zbaví prachu.
 3. Vypnite výrobok podľa pokynov na displeji.
 4. Odpojte objektív.
 5. Pomocou ofukovacieho zariadenia vyčistite povrch obrazového snímača a okolitú oblasť.

 6. Pripojte objektív.

Rada

Poznámka

 • Obrazový snímač vyčistite rýchlo.
 • Ofukovacie zariadenie sa s týmto výrobkom nedodáva. Použite bežne dostupné ofukovacie zariadenie.
 • Pred vykonávaním čistenia sa uistite, že je úroveň stavu nabitia akumulátora (3 zostávajúce ikony batérie) alebo vyššia. Odporúča sa použitie sieťového adaptéra (je súčasťou dodávky).
 • Nepoužívajte ofukovacie zariadenie postrekovacieho typu, keďže môže rozptýliť kvapky vody dovnútra tela fotoaparátu.
 • Neklaďte špičku ofukovacieho zariadenia do dutiny za oblasťou bajonetu objektívu, aby sa špička ofukovacieho zariadenia nedotkla obrazového snímača.
 • Fotoaparát podržte s čelom nakloneným mierne nadol, aby vypadol prach.
 • Počas čistenia nevystavujte výrobok pôsobeniu žiadnych nárazov.
 • Pri čistení obrazového snímača pomocou ofukovacieho zariadenia, nevytvárajte príliš silný prúd vzduchu. Ak budete na snímač pôsobiť príliš silným prúdom vzduchu, vnútro tohto výrobku sa môže poškodiť.
 • Ak prach zostane aj po vyčistení výrobku podľa uvedeného postupu, obráťte sa na servisné stredisko.