AF Micro Adj.

Umožňuje upraviť polohu automatického zaostrenia a zaregistrovať upravenú hodnotu pre každý objektív pri použití objektívov A-mount s montážnym adaptérom LA-EA2 alebo LA-EA4 (predáva sa osobitne).

Túto funkciu použite len vtedy, keď sú potrebné nastavenia. Vezmite do úvahy, že funkcia automatického zaostrovania sa nemusí vykonať v správnej polohe pri použití tohto nastavenia.

  1. MENU (Camera Settings1) → [AF Micro Adj.].
  2. Zvoľte [AF Adjustment Set.][On].
  3. [amount] → požadovaná hodnota.
    • Čím vyššiu hodnotu zvolíte, tým ďalej sa bude automaticky zaostrená poloha nachádzať od výrobku. Čím nižšiu hodnotu zvolíte, tým bližšie sa bude automaticky zaostrená poloha nachádzať k výrobku.

Rada

  • Odporúča sa, aby ste nastavili túto polohu za aktuálnych podmienok snímania. Pri nastavovaní nastavte [Focus Area] na [Flexible Spot] a použite jasný objekt s vysokým kontrastom.

Poznámka

  • Keď pripojíte objektív, pre ktorý ste už zaregistrovali hodnotu, daná zaregistrovaná hodnota sa zobrazí na displeji. [±0] sa zobrazí pri objektívoch, pre ktoré ešte hodnota nebola zaregistrovaná.
  • Ak sa ako hodnota zobrazí [-], znamená to, že už bolo zaregistrovaných celkovo 30 objektívov a žiadny nový objektív sa už nedá zaregistrovať. Ak chcete zaregistrovať nový objektív, pripojte objektív, ktorého registráciu je možné vymazať a nastavte jeho hodnotu na [±0], alebo resetujte hodnoty všetkých objektívov pomocou [Clear].
  • [AF Micro Adj.] podporuje objektívy od spoločností Sony, Minolta alebo Konica-Minolta. Ak vykonáte [AF Micro Adj.] s objektívmi, ktoré nepatria medzi podporované, môže to mať vplyv na zaregistrované nastavenia pre podporované objektívy. Nevykonávajte [AF Micro Adj.] pri nepodporovanom objektíve.
  • Nie je možné nastaviť [AF Micro Adj.] jednotlivo pre objektívy značiek Sony, Minolta a Konica-Minolta s rovnakými technickými parametrami.