USB Connection

Zvolí sa spôsob pripojenia USB, keď sa tento výrobok pripojí k počítaču atď.

Vopred zvoľte MENU (Network) → [Ctrl w/ Smartphone][Ctrl w/ Smartphone][Off].

  1. MENU(Setup) → [USB Connection] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Automaticky sa zriadi pripojenie veľkokapacitnej pamäte (Mass Storage) alebo MTP, a to v závislosti od počítača alebo iných USB zariadení, ktoré sa majú pripojiť. Počítače so systémom Windows 7, Windows 8.1 alebo Windows 10 sa pripoja v režime MTP, pričom sa aktivuje možnosť použitia ich jedinečných funkcií.
Mass Storage:
Zriadi sa pripojenie veľkokapacitnej pamäte medzi týmto výrobkom, počítačom a inými USB zariadeniami.
MTP:
Zriadi sa pripojenie MTP medzi týmto výrobkom, počítačom a inými USB zariadeniami. Počítače so systémom Windows 7, Windows 8.1 alebo Windows 10 sa pripoja v režime MTP, pričom sa aktivuje možnosť použitia ich jedinečných funkcií.
PC Remote:
Použije sa Imaging Edge (Remote) na ovládanie tohto výrobku z počítača, vrátane takých funkcií, ako sú snímanie a ukladanie záberov do počítača.

Poznámka

  • Nadviazanie spojenia medzi týmto výrobkom a počítačom môže trvať nejaký čas, ak je [USB Connection] nastavené na [Auto].