Peaking Setting

Nastaví sa funkcia zvýraznenia obrysov, ktorá zvýrazní obrys zaostrených oblastí počas snímania pomocou manuálneho zaostrovania alebo priameho manuálneho zaostrovania.

  1. MENU → (Camera Settings1) → [Peaking Setting] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Peaking Display:
Nastaví sa možnosť zobrazenia zvýraznenia obrysov.
Peaking Level:
Nastaví sa úroveň zvýraznenia zaostrených oblastí.
Peaking Color:
Nastaví sa farba, ktorá sa použije na zvýraznenie zaostrených oblastí.

Poznámka

  • Keďže výrobok rozpozná ostré oblasti ako zaostrené, účinok zvýraznenia obrysov sa bude líšiť v závislosti od daného objektu a objektívu.
  • Obrys zaostrených rozsahov sa nezvýrazní pri zariadeniach pripojených prostredníctvom HDMI.