PlayMemories Home

PlayMemories Home umožňuje nasledovné:

 • Môžete prenášať zábery nasnímané týmto výrobkom do počítača.
 • Môžete prezerať zábery prenesené do počítača.
 • Môžete zdieľať svoje zábery pomocou PlayMemories Online.
 • Môžete upravovať videozáznamy pomocou strihania alebo zlučovania.
 • K videozáznamom môžete pridávať rôzne efekty, ako sú hudba v pozadí a titulky.

Aj v systéme Windows môžete vykonávať nasledovné:

 • Môžete zorganizovať zábery v počítači v rámci kalendára podľa dátumu nasnímania na ich zobrazenie.
 • Môžete upravovať a opravovať zábery, ako napríklad orezaním a zmenou veľkosti.
 • Môžete vytvoriť disk z videozáznamov prenesených do počítača.
  Disky Blu-ray alebo disky AVCHD je možné vytvoriť z videozáznamov vo formáte XAVC S.
 • Môžete odosielať zábery do internetovej služby. (Vyžaduje sa pripojenie k internetu.)
 • Ďalšie podrobnosti nájdete v Pomocníkovi softvéru PlayMemories Home.