Rating Set(Custom Key)

Nastaví sa dostupný počet pri hodnotení záberov pomocou tlačidla, ktorému ste priradili [Rating] s použitím [Custom Key].

  1. MENU (Playback) → [Rating Set(Custom Key)].
  2. Pridajte značku k hodnote , ktorú chcete aktivovať.
    Môžete zvoliť označené číslo pri nastavovaní [Rating] pomocou používateľského tlačidla.