Self-portrait/ -timer 

Môžete zmeniť uhol monitora a snímať zábery počas sledovania monitora.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Self-portrait/ -timer] [On].
  2. Vyklopte monitor približne o 180° nahor a potom namierte objektív na seba.

  3. Stlačte tlačidlo spúšte.Prípadne sa dotknite objektu na monitore.
    Výrobok spustí snímanie pomocou samospúšte po uplynutí troch sekúnd.

Rada

  • Ak chcete použiť iný režim činnosti ako režim 3-sekundovej samospúšte, najprv nastavte [Self-portrait/ -timer] na [Off] a potom vyklopte monitor nahor približne o 180 stupňov.