Zoom Clear Image/Digitálny zoom (Zoom)

Keď používate inú funkciu priblíženia ako optický zoom, môžete prekročiť rozsah priblíženia optického zoomu.

  1. MENU (Camera Settings2) → [Zoom Setting][On:ClearImage Zoom] alebo [On:Digital Zoom].
  2. Keď je pripojený objektív s motorovým nastavením zoomu, snímané objekty môžete zväčšiť posunutím ovládača zoomu alebo krúžku zoomu objektívu so zoomom.
    • Keď prekročíte rozsah priblíženia optického zoomu, fotoaparát sa automaticky prepne do iného zoomu ako optický zoom.
  3. Keď je pripojený iný objektív ako objektív s motorovým nastavením zoomu, zvoľte MENU → (Camera Settings2) → [Zoom] → požadovaná hodnota.
    Stlačením stredu ovládacieho kolieska postup ukončíte.
    • Funkciu [Zoom] môžete priradiť požadovanému tlačidlu aj voľbou MENU → (Camera Settings2) → [Custom Key] alebo [Custom Key].