AF On

Môžete zaostriť bez stlačenia tlačidla spúšte do polovice. Použijú sa nastavenia pre [Focus Mode].

  1. MENU (Camera Settings2)→[Custom Key] alebo [Custom Key] →požadované tlačidlo, potom priraďte funkciu [AF On] danému tlačidlu.
  2. Stlačte tlačidlo, ktorému ste priradili funkciu [AF On] počas snímania s automatickým zaostrovaním.

Rada

  • Nastavte [AF w/ shutter] na [Off], keď nechcete vykonávať automatické zaostrovanie pomocou tlačidla spúšte.
  • Nastavte [AF w/ shutter], [Pre-AF] a [Eye-Start AF] na [Off], aby sa vykonalo zaostrenie na konkrétnu vzdialenosť snímania s predpokladanou polohou snímaného objektu.