HDMI Settings: TC Output (videozáznam)

Nastavenie možnosti superponovania informácií TC (časového kódu) na výstupný signál prostredníctvom konektora HDMI, keď sa daný signál vysiela do iných zariadení určených na profesionálne použitie.
Táto funkcia superponuje informácie časového kódu na výstupný signál HDMI. Výrobok vyšle informácie časového kódu ako digitálne dáta, nie ako obraz zobrazený na obrazovke. Potom môže pripojené zariadenie použiť tieto digitálne dáta na rozpoznanie časových údajov.

  1. MENU (Setup) → [HDMI Settings][TC Output] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Časový kód sa vysiela do iných zariadení.
Off:
Časový kód sa do iných zariadení nevysiela.

Poznámka

  • Keď je [TC Output] nastavený na [On], obraz sa nemusí vysielať správne do TV prijímača alebo záznamového zariadenia. V takýchto prípadoch nastavte [TC Output] na [Off].