Setting Reset

Výrobok sa resetuje na východiskové nastavenia. Aj keď sa vykoná [Setting Reset], nasnímané zábery sa zachovajú.

  1. MENU(Setup) → [Setting Reset] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Camera Settings Reset:
Hlavné nastavenia snímania sa vrátia na pôvodné hodnoty.
Initialize:
Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné hodnoty.

Poznámka

  • Počas resetovania dbajte na to, aby nedošlo k vysunutiu akumulátora.
  • Hodnota nastavená pomocou [AF Micro Adj.] sa neresetuje, aj keď sa vykoná [Camera Settings Reset] alebo [Initialize].
  • Nastavenia [Picture Profile] sa neresetujú, aj keď sa vykoná [Camera Settings Reset] alebo [Initialize].