Ctrl w/ Smartphone

Nastavenie podmienky na pripojenie fotoaparátu k smartfónu.

  1. MENU (Network) → [Ctrl w/ Smartphone] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Ctrl w/ Smartphone:
Nastavenie možnosti pripojenia fotoaparátu a smartfónu pomocou Wi-Fi. ([On]/[Off])
Connection:
Zobrazenie QR code alebo SSID použitého na pripojenie fotoaparátu k smartfónu.
Always Connected:
Nastavenie možnosti zachovania pripojenia fotoaparátu k smartfónu. Ak sa táto položka nastaví na [On], po pripojení fotoaparátu k smartfónu zostane fotoaparát neustále pripojený k smartfónu. Ak sa nastaví na [Off], fotoaparát sa pripojí k smartfónu len po vykonaní postupu na pripojenie.

Poznámka

  • Ak sa [Always Connected] nastaví na [On], spotreba energie bude vyššia než pri nastavení na [Off].