Delete Item

Môžete vymazať položky ponuky pridané do (My Menu) MENU.

  1. MENU (My Menu) → [Delete Item].
  2. Zvoľte položku, ktorú chcete vymazať, a to pomocou hornej/spodnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska, a potom stlačením stredu vymažte zvolenú položku.

Rada

  • Ak chcete vymazať všetky položky na stránke, zvoľte MENU → (My Menu) → [Delete Page].
  • Môžete vymazať všetky položky pridané do (My Menu) voľbou MENU → (My Menu) → [Delete All].