Zoznam funkcií otočného prepínača režimov

Môžete prepnúť režim snímania podľa daného objektu alebo účelu snímania.

  1. Otočením otočného prepínača režimov zvoľte požadovaný režim snímania.

Dostupné funkcie

(Intelligent Auto):
Umožňuje snímanie s automatickým rozpoznaním scény.

P (Program Auto):
Umožňuje snímať s expozíciou nastavenou automaticky (rýchlosť uzávierky aj hodnota clony (clonové číslo)). Rôzne nastavenia je možné zvoliť aj pomocou ponuky.

A (Aperture Priority):
Umožňuje nastaviť clonu a snímať, keď chcete rozmazať pozadie, atď.

S (Shutter Priority):
Umožňuje snímať rýchlo sa pohybujúce objekty, atď., a to s manuálnym nastavením rýchlosti uzávierky.

M (Manual Exposure):
Umožňuje snímať statické zábery s požadovanou expozíciou nastavením expozície (rýchlosti uzávierky a hodnoty clony (clonového čísla)).

1/2(Memory recall):
Umožňuje nasnímať záber po vyvolaní vopred zaregistrovaných často používaných režimov alebo číselných nastavení.

(Movie):
Umožňuje zmeniť expozičný režim snímania videozáznamu.

(S&Q Motion):
Umožňuje snímanie spomalených a zrýchlených videozáznamov.

SCN (Scene Selection):
Umožňuje snímať s predvolenými nastaveniami podľa snímanej scény.