Edit Device Name

Môžete zmeniť názov zariadenia v rámci pripojenia Wi-Fi Direct alebo Bluetooth.

  1. MENU (Network)[Edit Device Name].
  2. Zvoľte okienko na zadávanie znakov, potom zadajte názov zariadenia→[OK].