Vymazanie zobrazeného záberu

Môžete vymazať zobrazený záber. Po vymazaní záberu sa už daný záber nedá obnoviť. Vopred potvrďte záber, ktorý sa má vymazať.

  1. Zobrazte záber, ktorý chcete vymazať.
  2. Stlačte tlačidlo (Delete).
  3. Zvoľte [Delete] pomocou ovládacieho kolieska.

Poznámka

  • Chránené zábery sa nedajú vymazať.