Automatické otáčanie zaznamenaných záberov (Display Rotation)

Zvolí sa orientácia pri zobrazovaní zaznamenaných záberov.

  1. MENU(Playback) → [Display Rotation] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Keď otáčate fotoaparát, zobrazený záber sa otáča automaticky rozpoznaním orientácie fotoaparátu.
Manual:
Zábery nasnímané vertikálne sa zobrazia vertikálne. Ak ste nastavili orientáciu záberu pomocou funkcie [Rotate], záber sa podľa toho zobrazí.
Off:
Zábery sa vždy zobrazia horizontálne.