PC Remote Settings: RAW+J PC Save Img

Zvolí sa typ súborov na prenos záberov do počítača pri snímaní pomocou PC Remote.
Pri snímaní statických záberov pomocou PC Remote daná aplikácia v počítači nezobrazí záber, pokiaľ sa záber úplne neprenesie. Pri vykonávaní snímania RAW+JPEG môžete urýchliť spracovanie zobrazenia prenosom len záberov vo formáte JPEG, namiesto prenosu záberov vo formáte RAW aj JPEG.

*PC Remote: Použije sa Imaging Edge (Remote) na ovládanie tohto výrobku z počítača, vrátane takých funkcií, ako sú snímanie a ukladanie záberov do počítača.

  1. MENU (Setup) → [PC Remote Settings][RAW+J PC Save Img] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

RAW & JPEG:
Do počítača sa prenesú súbory RAW aj JPEG.
JPEG Only:
Do počítača sa prenesú len súbory JPEG.
RAW Only:
Do počítača sa prenesú len súbory RAW.

Poznámka

  • Nie je možné zmeniť nastavenie [RAW+J PC Save Img] počas snímania pomocou funkcie PC Remote. Nakonfigurujte nastavenie pred tým, ako začnete snímať.
  • [RAW+J PC Save Img] sa dá nastaviť len vtedy, keď je [File Format] nastavené na [RAW & JPEG].