Vytváranie diskov DVD (disky so záznamom vo formáte AVCHD) z videozáznamov s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením

Môžete vytvárať disky DVD (disky so záznamom vo formáte AVCHD), ktoré je možné prehrávať prostredníctvom zariadení kompatibilných s prehrávaním formátu AVCHD (ako sú prehrávače diskov Blu-ray alebo PlayStation 4 značky Sony atď.).

A. Spôsob vytvorenia pomocou počítača

Pomocou počítača so systémom Windows môžete kopírovať videozáznamy prenesené do počítača a vytvárať disky DVD (disky so záznamom vo formáte AVCHD) pomocou PlayMemories Home.
Váš počítač musí byť schopný vytvárať disky DVD (disky so záznamom vo formáte AVCHD).
Pri prvom vytváraní disku DVD pripojte svoj fotoaparát k počítaču pomocou USB kábla. Potrebný softvér sa automaticky pridá do počítača. (Vyžaduje sa pripojenie k internetu.)

Podrobnosti o spôsobe vytvorenia disku pomocou softvéru PlayMemories Home nájdete v Príručke softvéru PlayMemories Home.

B. Spôsob vytvorenia pomocou iného zariadenia ako počítač

Disky DVD (disky so záznamom vo formáte AVCHD) je možné vytvárať aj pomocou Blu-ray videorekordéra atď.
Podrobnosti nájdete v návode na používanie príslušného zariadenia.

Poznámka

  • Pri vytváraní diskov DVD (diskov so záznamom vo formáte AVCHD) pomocou PlayMemories Home z videozáznamov nasnímaných vo formáte XAVC S sa kvalita obrazu skonvertuje do 1920 × 1080 (60i/50i). Nie je možné vytvárať disky s pôvodnou kvalitou obrazu.
    Ak chcete uložiť videozáznamy s pôvodnou kvalitou obrazu, skopírujte ich do počítača alebo na externé médium.
  • Pri vytváraní diskov so záznamom vo formáte AVCHD pomocou softvéru PlayMemories Home z videozáznamov nasnímaných vo formáte AVCHD s [Record Setting] nastaveným na [60i 24M(FX) ]/[50i 24M(FX) ] sa kvalita obrazu skonvertuje, pričom nie je možné vytvárať disky, ktoré majú pôvodnú kvalitu obrazu. Táto konverzia môže trvať dlhý čas. Ak chcete zaznamenať videozáznamy s pôvodnou kvalitou obrazu, použite disk Blu-ray.