Vkladanie/vyberanie akumulátora

  1. Otvorte kryt akumulátora/pamäťovej karty.

  2. Vložte akumulátor počas stlačenia poistného prvku (A) pomocou špičky akumulátora tak, aby sa akumulátor zaistil na mieste.

  3. Zatvorte kryt.

Vyberanie akumulátora

Uistite sa, že nesvieti kontrolka prístupu a vypnite fotoaparát. Potom posuňte poistný prvok (A) a vyberte batériu. Dávajte pozor, aby vám akumulátor nespadol.