Ovládanie fotoaparátu pomocou smartfónu so systémom Android (SSID)

Tento výrobok môžete ovládať pomocou svojho smartfónu po pripojení smartfónu k fotoaparátu pomocou SSID a hesla.
Uistite sa, že je [Ctrl w/ Smartphone] nastavené na [On] voľbou MENU(Network) → [Ctrl w/ Smartphone].

 1. MENU(Network) → [Ctrl w/ Smartphone][Connection].
  QR Code sa zobrazí na monitore tohto výrobku.
 2. Stlačte tlačidlo (Vymazať) tohto výrobku.
  SSID a heslo tohto výrobku sa zobrazia na monitore tohto výrobku.

 3. Spustite Imaging Edge Mobile v smartfóne.
 4. Zvoľte názov modelu tohto výrobku (DIRECT-xxxx: xxxx).
 5. Zadajte heslo zobrazené v tomto výrobku.
  Smartfón je pripojený k tomuto výrobku.
  • Teraz môžete diaľkovo snímať zábery pri súčasnej kontrole kompozície záberov na displeji smartfónu.

Poznámka

 • Môže dôjsť k rušeniu rádiových vĺn, keďže komunikácia prostredníctvom Bluetooth a Wi-Fi (2,4 GHz) používa rovnaké frekvenčné pásmo. Ak je vaše pripojenie Wi-Fi nestabilné, môže sa vylepšiť vypnutím funkcie Bluetooth smartfónu. Ak to urobíte, funkcia prepojenia údajov o polohe nebude dostupná.