Cont. PB for Interval

Nepretržité prehrávanie záberov zhotovených pomocou intervalového snímania.

Môžete vytvárať videozáznamy zo statických záberov vytvorených pomocou intervalového snímania s použitím počítačového softvéru Imaging Edge (Viewer). Videozáznamy sa nedajú vytvárať zo statických záberov vo fotoaparáte.

  1. MENU → (Playback) → [Cont. PB for Interval].
  2. Zvoľte skupinu záberov, ktoré chcete prehrávať, a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.

Rada

  • Na obrazovke prehrávania môžete spustiť nepretržité prehrávanie stlačením tlačidla nadol počas zobrazenia záberu v skupine.
  • Prehrávanie môžete obnoviť alebo pozastaviť stlačením tlačidla nadol počas prehrávania.
  • Môžete zmeniť rýchlosť prehrávania otočením ovládacieho voliča alebo ovládacieho kolieska počas prehrávania. Rýchlosť prehrávania je možné zmeniť aj voľbou MENU → (Playback) → [PB Speed for Interval].
  • Nepretržite môžete prehrávať aj zábery zhotovené pomocou nepretržitého snímania.