Pre-AF (statický záber)

Výrobok automaticky nastaví zaostrenie ešte pred stlačením tlačidla spúšte do polovice. Počas úkonov zaostrovania sa môže displej chvieť.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Pre-AF] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zaostrenie sa nastaví pred stlačením tlačidla spúšte do polovice.
Off:
Pred stlačením tlačidla spúšte do polovice sa zaostrenie nenastaví.

Poznámka

  • Funkcia [Pre-AF] je dostupná len vtedy, keď je pripojený objektív E-mount.