Date/Time Setup

Prostredie nastavenia hodín sa zobrazí automaticky, keď sa tento výrobok zapne po prvýkrát, alebo keď dôjde k úplnému vybitiu vnútornej nabíjateľnej záložnej batérie. Zvoľte túto ponuku pri nastavení dátumu a času po prvom nastavení.

  1. MENU (Setup) → [Date/Time Setup] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Daylight Savings:
Voľba letného času [On]/[Off].

Date/Time:
Nastavenie dátumu a času.

Date Format:
Voľba formátu zobrazenia dátumu a času.

Rada

  • Ak chcete nabiť vnútornú nabíjateľnú záložnú batériu, vložte nabitý akumulátor a nechajte výrobok na 24 hodín alebo dlhšie vo vypnutom stave.
  • Ak sa hodiny resetujú po každom nabití akumulátora, je možné, že je vnútorná nabíjateľná záložná batéria opotrebovaná. Obráťte sa na svoje servisné stredisko.