Priame manuálne zaostrovanie (DMF)

Môžete vykonať jemné nastavenia manuálne po vykonaní automatického zaostrenia, čo umožní rýchlejšie zaostrenie na objekt ako pri použití manuálneho zaostrovania od začiatku. Je to praktické v situáciách, ako je snímanie v režime makro.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Focus Mode][DMF].
  2. Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite automaticky.
  3. Podržte stlačené tlačidlo spúšte do polovice a potom otočte zaostrovací krúžok tak, aby sa dosiahlo správne zaostrenie.

    • Keď otočíte zaostrovací krúžok, na displeji sa zobrazí vzdialenosť zaostrenia.
      Vzdialenosť zaostrenia sa nezobrazí, keď je pripojený montážny adaptér (predáva sa osobitne).
  4. Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol nasnímajte záber.