Imaging Edge Mobile

Pomocou aplikácie smartfónu Imaging Edge Mobile môžete nasnímať záber počas ovládania fotoaparátu pomocou smartfónu alebo preniesť zábery uložené vo fotoaparáte do smartfónu. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Imaging Edge Mobile z obchodu s aplikáciami vášho smartfónu. Ak už je aplikácia Imaging Edge Mobile nainštalovaná vo vašom smartfóne, nezabudnite ju aktualizovať na najnovšiu verziu.
Podrobnosti o Imaging Edge Mobile nájdete na podpornej stránke (https://www.sony.net/iem/).

Poznámka

  • V závislosti od aktualizácií budúcich verzií podliehajú prevádzkové postupy či zobrazenia displeja zmenám bez upozornenia.